What's news

90590733_2508393799424190_73688765236185

  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์       ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
 


 
 
ศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา      ศ.นพ.เสกสิต โอสถากุล 

หนังสือตำราเรียน

15112018082637-0001.jpg
messageImage_1543547554280.jpg

 สนใจสอบถาม ฝ่่ายธุรการ สาขาวิชากุมารฯ
  โทร 074-451250-1